karılık

1 İsim

Kadın olma durumu

Evli kadının kocasına göre olan durumu veya görevi