kas

1 İsim

Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adele

Cümle 1: Kol kasları, Kalp kası.

2 İsim

Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllar

Cümle 1: Aşçıbaşı, kırçıl kaşlarını biraz daha çatık, karşıma çömeliyor. - Y. Z. Ortaç Cümle 2: Kalın kara kaşları birkaç kere fesinin kenarlarına kadar kalkıp indi. - Y. K. Karaosmanoğlu

Kemerli ve çıkıntılı şey veya yer

Cümle 1: Yüzük kaşı. Dağ kaşı.

Sarp kayalık, uçurum

Eyerin ön ve arkasındaki çıkıntılı bölüm

Duvar, bağ ve bahçelerde toprak yığarak yapılan sınır, set