kavi

1 Sıfat

Dayanıklı, güçlü, zorlu

Cümle 1: Türkler dünyanın en cesur, en asil, en kavi bir milleti idi. - Ö. Seyfettin

Sıkı

Cümle 1: Kavi tutun merdiveni.