Kel

1.İsimVücudun kıllı yerlerinde üreyen bir tür mantarın, kılların dökülmesine yol açtığı bulaşıcı bir hastalık
SıfatBu hastalığa tutularak saçı dökülmüş olan (kimse)
SıfatKalıtıma bağlı olarak veya yaşlılık sebebiyle saçları dökülmüş olan
Sıfat(doğa için) Çıplak
Cümle 1: Yükselip alçalıyor, kel tepelerin etrafını dönüyordu. - Sait Faik Abasıyanık
(bitki için) Gelişmemiş, cılız
Cümle 1: Kel bir ağaç.
Sıfatİçinde az eşya bulunan

Son Arananlar

kavun12:45:36
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, iri meyveli bir bitki (Cucum)
yaftayı yapıştırmak12:45:28
yanlış biçimde değerlendirip tanıtmak
tasarruf etmek12:45:27
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
Tebaa12:45:20
Uyruklu
katlanma12:45:16
Katlanmak işi
Despot12:45:15
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
BENEK12:45:08
Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan
iletişim ağı12:45:08
İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni
uzlaştırma12:45:08
Uzlaştırmak işi
salatalık12:45:03
Hıyar
İzbe12:45:02
Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
ana yurt12:45:00
İlk yurt edinilen yer, ana vatan
asayiş12:44:59
Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik
yolluk12:44:58
Yolculukta yenmek için hazırlanan yiyecek
munis12:44:57
Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan
sirke12:44:57
Bit, tahta kurusu gibi asalak böceklerin yumurtası
ozansı12:44:56
Ozana yakışır biçimde, ozan gibi, şairane
mikropsuzlandırma12:44:56
Mikropsuzlandırmak işi
çirkin12:44:54
Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı
itici12:44:52
İtme işini yapan
pena12:44:52
Telli sazları çalmaya yarayan ve kemik, boynuz gibi şeylerden yapılan çalma aracı, mızrap, çalgıç
sahibe12:44:49
Herhangi bir şey üzerinde mülkiyeti olan kadın
Turna12:44:49
Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika"da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus)
kaldırım12:44:48
Yollarda taşlarla yapılan döşeme
Hamallık12:44:46
Hamalın yaptığı iş
katı12:44:36
Sert, yumuşak karşıtı
surat12:44:35
Yüz, çehre
uyarmak12:44:28
Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
indirilme12:44:24
İndirilmek işi
Paspas12:44:23
Ayakkabıların altını temizlemek için kapı önlerine konulan kıl, plâstik vb. den yapılmış yüzü tırtıklı silecek
emmi12:44:21
Amca
düzeyli12:44:21
Belli bir düzeyi olan, seviyeli (kimse)
Tercüman12:44:17
Çevirici, dilmaç
miktar12:44:16
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
kivi12:44:16
Kivigillerden, kanatları küt olduğu için uçamayan, bacakları güçlü, Yeni Zelanda"da yaşayan bir kuş, apteriks (Apteryx australis)
TANRITANIMAZ12:44:14
Tanrının varlığını inkâr eden, ateist
muaf12:44:12
Bağışlanmış, affedilmiş
carcur12:44:11
bk. şarjör
ay evi12:44:10
Ayla
ÜNLEM12:43:52
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
müessif12:43:47
Üzücü, üzüntü veren
yolsuz12:43:46
Yolu olmayan
sanı12:43:38
Sanmak durumu veya sonucu, zan, zehap
TÜCCAR12:43:36
Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir
ARI12:43:34
Temiz, münezzeh
maaş12:43:33
Aylık
marifetli12:43:27
Ustalıklı, hünerli
üstün zeka12:43:24
Çabuk, iyi, kıvrak bir zekâ
madensi12:43:12
Maden gibi olan
kepek12:43:04
Un elendikten sonra, elek üstünde kalan kabuk kırıntıları
Çukur12:43:04
Çevresine göre aşağı çökmüş olan (yer)
ŞUUR12:43:02
Bilinç
arjantin12:43:00
Büyük bira bardağı
astar12:42:54
Giyecek, perde, çanta, ayakkabı gibi şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat
eke12:42:51
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart
EDİM12:42:50
Yapılmış, gerçekleşmiş iş,amel, fiil
manzara12:42:50
Bakışı, dikkati çeken her şey
mezarlık12:42:48
Mezarların bulunduğu yer, kabristan, gömütlük, sinlik
bindi12:42:36
Destek, hamil
türetme12:42:33
İsim veya fiil kök veya gövdesine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi
milattan sonra12:42:32
Milâdî tarih başlangıcından bu yana sayılan yıllara göre belirtilen tarih (kısaltılmış biçimde: M. S.)
TELEKOMÜNİKASYON12:42:30
Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik ve başka elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması, uz iletişim
üç12:42:28
İkiden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 3, III, gibi
köşegen12:42:28
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
yıldırımkıran12:42:28
Yıldırımsavar
yan12:42:27
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
Tokyo12:42:25
Genellikle plâstik, açık bir tür terlik
BRANŞ12:42:24
(bilim için) Dal, kol
haykırış12:42:24
Haykırmak işi veya biçimi
ihram12:42:23
Eskiden Yunanlıların, Romalıların, günümüzde de Berberîlerin büründükleri geniş, beyaz, yünlü çarşaftan giysi
hidrolik12:42:17
Su ile ilgili
sini12:42:16
Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi
serzenişte bulunmak12:42:16
(bir şeyi) başa kakmak, sitem etmek, takaza etmek
bağlamak12:42:14
Düğümlemek
vuraç12:42:12
Tokaç, raket
bohça12:42:12
İçine çamaşır, elbise gibi şeyler koyup sarmaya yarayan dört köşe kumaş
sakla samanı, gelir zamanı12:42:11
gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir
onur12:42:09
İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
kilit dili12:42:05
Kilidin anahtarla sürülen parçası
kolon12:42:03
Sütun
birey12:42:00
Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert
Klor12:42:00
Halojenlerden, atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan bir element. Kısaltması Cl
şöhretli12:41:58
Ünü olan, ünlü, tanınmış
ortada12:41:56
görünür yerde, göz önünde
yaradılıştan12:41:55
Doğuştan, fıtraten
kompozisyon12:41:53
Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi
Saplantı12:41:51
Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks
salgı12:41:50
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
Şasi12:41:48
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
mübalâğalı12:41:46
Abartılı
Oğul12:41:43
Erkek evlât
sınırlı sorumluluk12:41:41
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
surat asmak12:41:38
kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak
ruhani12:41:36
Ruhla ilgili
AĞIR12:41:34
Tartıda çok çeken, hafif karşıtı
pazarlık12:41:32
Bir alış verişte tarafların kendileri için en elverişli fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptıkları görüşme
leylak12:41:29
Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık (Syringa vulgaris)
yaylı araba12:41:22
Yaylı
sıla12:41:22
Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak
ölçü bilimi12:41:17
Ağırlıkları ve ölçüleri inceleyen bilim dalı, metroloji
steril12:41:16
Verimsiz, kısır
karık12:41:12
Kar yağmış bir alana bakma sonucu ortaya çıkan göz kamaşması
taş pamuğu12:41:11
Asbest
yaşlanma12:41:10
Yaşlanmak işi
titreyiş12:41:10
Titremek işi veya biçimi
Onama12:41:08
Onamak işi, uygun bulma, tasvip
ateşlik12:41:03
Ateş yakılan veya konulan yer
altıncı12:41:01
Altı sayısının sıra sıfatı, sırada beşinciden sonra gelen
mas12:40:58
Emme, emerek içine çekme, soğurma
dincilik12:40:56
Dincinin işi
akıntı12:40:54
Akmak işi
perikart12:40:47
Kalbin üzerini saran zar
ürem12:40:47
Faiz, getiri
karne12:40:46
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
Göz yummak12:40:46
kusurları görmemezlikten gelmek, hoş görmek, bağışlamak
üşengeçlik12:40:42
Üşengeç olma durumu, tekâsül
kargış12:40:41
Kargımak işi veya bu maksatla söylenen sözler, lânet, telin, beddua, alkış karşıtı
büklüm12:40:21
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat
karavaş12:40:21
Savaşta tutsak edilen veya satın alınan ve sahibinin üzerinde tam bir kullanma hakkı bulunan kadın
yolcu12:40:10
Yolculuğa çıkmış kimse
t12:40:10
Trityum"un kısaltması
statik12:40:09
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
oktav12:40:08
Sekiz sesten oluşan ses dizisi; bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık
kararsızlık12:40:07
Kararsız olma durumu, tereddüt
karar vermek12:40:00
bir sorunu karara bağlamak, kararlaştırmak
şehzadelik12:39:47
Şehzade olma durumu
yakıcı12:39:46
Yakma özelliği olan, yakan
yılmaz12:39:44
Bir işten gözü korkup vazgeçmeyen, yılmayan
hemencecik12:39:38
Çarçabuk, anında
anagram12:39:34
Bir kelimedeki harflerin yerini değiştirerek elde edilen kelime