kesim

1 İsim

Kesmek işi

Bölüm, parça, kısım, sektör

Cümle 1: Vatan hizmeti her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silâhlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği... kanunla düzenlenir. - Anayasa

Bölge, bölüm

Kesme zamanı

Cümle 1: Ders kesimi.

Belli bir bölüm

İşaretlenmiş belli yer

Cümle 1: Gemi, su kesiminin üstünden yaralandı.

Terzinin belli bir ölçü ve örneğe göre kumaşa biçim vermesi işi, fason

Hazineye ait herhangi bir gelirin belli bir bedel karşılığı keseneğe verilmesi

Boy bos, endam

Pazarlık, anlaşma