Klor

1.İsimHalojenlerden, atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan bir element. Kısaltması Cl

Son Arananlar

Klor12:42:00
Halojenlerden, atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan bir element. Kısaltması Cl
şöhretli12:41:58
Ünü olan, ünlü, tanınmış
ortada12:41:56
görünür yerde, göz önünde
yaradılıştan12:41:55
Doğuştan, fıtraten
kompozisyon12:41:53
Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi
Saplantı12:41:51
Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks
salgı12:41:50
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
Şasi12:41:48
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
mübalâğalı12:41:46
Abartılı
Oğul12:41:43
Erkek evlât
sınırlı sorumluluk12:41:41
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
surat asmak12:41:38
kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak
ruhani12:41:36
Ruhla ilgili
AĞIR12:41:34
Tartıda çok çeken, hafif karşıtı
pazarlık12:41:32
Bir alış verişte tarafların kendileri için en elverişli fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptıkları görüşme
leylak12:41:29
Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık (Syringa vulgaris)
yaylı araba12:41:22
Yaylı
sıla12:41:22
Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak
ölçü bilimi12:41:17
Ağırlıkları ve ölçüleri inceleyen bilim dalı, metroloji
steril12:41:16
Verimsiz, kısır
karık12:41:12
Kar yağmış bir alana bakma sonucu ortaya çıkan göz kamaşması
taş pamuğu12:41:11
Asbest
yaşlanma12:41:10
Yaşlanmak işi
titreyiş12:41:10
Titremek işi veya biçimi
Onama12:41:08
Onamak işi, uygun bulma, tasvip
ateşlik12:41:03
Ateş yakılan veya konulan yer
altıncı12:41:01
Altı sayısının sıra sıfatı, sırada beşinciden sonra gelen
mas12:40:58
Emme, emerek içine çekme, soğurma
dincilik12:40:56
Dincinin işi
akıntı12:40:54
Akmak işi
perikart12:40:47
Kalbin üzerini saran zar
ürem12:40:47
Faiz, getiri
karne12:40:46
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
Göz yummak12:40:46
kusurları görmemezlikten gelmek, hoş görmek, bağışlamak
üşengeçlik12:40:42
Üşengeç olma durumu, tekâsül
kargış12:40:41
Kargımak işi veya bu maksatla söylenen sözler, lânet, telin, beddua, alkış karşıtı
büklüm12:40:21
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat
karavaş12:40:21
Savaşta tutsak edilen veya satın alınan ve sahibinin üzerinde tam bir kullanma hakkı bulunan kadın
yolcu12:40:10
Yolculuğa çıkmış kimse
t12:40:10
Trityum"un kısaltması
statik12:40:09
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
oktav12:40:08
Sekiz sesten oluşan ses dizisi; bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık
kararsızlık12:40:07
Kararsız olma durumu, tereddüt
karar vermek12:40:00
bir sorunu karara bağlamak, kararlaştırmak
şehzadelik12:39:47
Şehzade olma durumu
yakıcı12:39:46
Yakma özelliği olan, yakan
yılmaz12:39:44
Bir işten gözü korkup vazgeçmeyen, yılmayan
hemencecik12:39:38
Çarçabuk, anında
anagram12:39:34
Bir kelimedeki harflerin yerini değiştirerek elde edilen kelime
mikroskop12:39:20
Bir mercek yardımıyla küçük nesneleri büyültüp daha iyi belirtmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet
habis12:39:18
Kötü, alçak, soysuz (kimse)
hasret12:39:15
Özlem
Kumru12:39:01
Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş (Streptopelia)
blûcin12:39:00
Giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş
not vermek12:38:52
bir şeyin değeri üzerinde olumlu veya olumsuz bir kanıya varmak
bardak12:38:51
Su ve benzeri şeyleri içmek için kullanılan, genellikle camdan yapılan kap
sıkıntılı12:38:48
Sıkıntısı olan
batkın12:38:37
Borçlarını ödeyemez duruma düşen, iflâs etmiş (kimse), müflis
cam12:38:36
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
aparma12:38:30
Aparmak işi
lâmba karpuzu12:38:25
Işığı yumuşatmak için lâmbalara geçirilen, mat camdan, basık vazo biçiminde nesne
İştiyak12:38:12
Göreceği gelme, özleme
Saygıdeğer12:37:58
Kendisine saygı gösterilmeye değer, sayın, muhterem
lökosit12:37:53
Akyuvar
jimnastik12:37:52
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
kiriş12:37:48
Bazı telli müzik araçlarında kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılan tel
Temas12:37:40
Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
neon lâmbası12:37:38
Neon tüpü kullanılarak yapılan aydınlatma aracı
peş peşe12:37:38
Birbiri ardından, arka arkaya
bani12:37:36
Kurucu
şiir defteri12:37:33
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
MENZİL12:37:30
Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, konak
bilhassa12:37:27
Hele, her şeyden önce, başta, özellikle, en çok, mahsus
meşkuk12:37:25
Şüphe uyandıran, şüpheli
esinti12:37:21
Belli belirsiz hissedilen hafif yel, nefha
rafine12:37:21
İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış
ermeni gelini gibi kırıtmak12:37:18
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
Suvarma12:37:14
Suvarmak işi
acı acı12:37:13
Acı olarak, acı vererek, acı duyurarak, üzüntü içinde
taravet12:37:11
Körpelik, tazelik
Selam12:37:09
Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine sözle veya işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme
canan12:37:08
Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili
sığdırma12:37:06
Sığdırmak işi
nefesli çalgı12:37:02
bk. üflemeli çalgı
korungalık12:36:57
Tirfil tarlası
müstemlekecilik12:36:57
Sömürgecilik
aldatmak12:36:54
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
Coşkun12:36:52
Coşmuş olan
Toz12:36:50
bk. Töz
KAZULET12:36:48
Kocaman
gelişme12:36:46
Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül
uyuma12:36:45
Uyumak durumu
Denetçi12:36:44
Denetlemeyle görevli kimse, murakıp, kontrolör
ilke12:36:20
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip
gün batımı12:36:18
Güneşin ufukta kaybolması, gurup
kartpostal12:36:09
Genellikle dik dörtgen biçiminde ince kartondan yapılmış, bir yüzü resimli posta kartı, kart
karaman12:36:08
Orta Anadolu"da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun
babalık12:36:06
Baba olma durumu
Ot12:36:02
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
YARLIGAMA12:35:56
Yarlıgamak işi, mağfiret
mezuniyet12:35:54
İzinli olma durumu
tellâllık12:35:51
Telâllın yaptığı iş
delice12:35:50
Davranışları aşırı, deli gibi olan
muvasalat12:35:48
Bir yere ulaşma, varma
Kurutmalık12:35:47
Kurutmaya yarar, kurutmak için ayrılmış
Çekinme12:35:44
Çekinmek işi
Saçak12:35:35
Bazı giyim eşyalarında veya döşemeliklerde kumaş kenarlarına dikilen süslü iplikten püskül
Methal12:35:34
Bir yapının giriş yeri, giriş antre
bilgilik12:35:32
Ansiklopedi
Alaca karanlık12:35:29
Güneş doğmadan önce veya battıktan hemen sonraki aydınlık, yarı karanlık
Komedi12:35:27
Güldürü
yeniçeri12:35:25
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
karaktersiz12:35:24
Karakteri kötü olan
iki yaşayışlı12:35:22
Hem suyun içinde, hem karada yaşayabilen, amfibi
tek başına12:35:19
Kendi kendine, yalnız olarak
muharrİR12:35:17
Yazar
motel12:35:11
Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka ihtiyaçlarını karşılamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel
inanç12:35:04
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
siyahlık12:35:02
Siyah olma durumu, kara renk
doğulu12:35:00
Doğu ülkelerinden olan veya doğu uygarlığını benimsemiş (kimse), şarklı
Kavram12:34:55
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
AR12:34:51
Argon"un kısaltması
Fıtraten12:34:49
Doğuştan, yaradılışı gereğince
departman12:34:47
Bir iş yeri, okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt birimlerinden her biri, bölüm
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)12:34:46
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
kaymak taşı12:34:46
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
ev sineği12:34:44
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
karaciğer12:34:41
Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahve rengi organ
Viraj12:34:37
Bir yolun kıvrıldığı yer, büküntü, dönemeç
İbra12:34:35
Aklama, temize çıkarma