koloni

1 İsim

Sömürge, müstemleke

Göçmen topluluğu veya bu topluluğun yerleştiği yer

Bir ülkede bulunan küçük yabancı topluluğu

Cümle 1: Ankara'daki Alman kolonisi.

Birlik durumda yaşayan aynı türden organizmaların oluşturduğu topluluk