konuk

1 İsim

Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman

Cümle 1: Şatoda yaşayanlarla konuklar, buralarda, topluca yıkanırlarmış. - S. Birsel

Konakçıya göre asalak