kopça

1 İsim

Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araç

Cümle 1: Dişi kopça. Erkek kopça. Cümle 2: Sedef bir kopça, kirli ve incecik boynunu sıkmıştı. - Sait Faik Abasıyanık