liste

1 İsim

Alt alta yazılmış şeylerin bütünü

Cümle 1: Nihayet listeyi getirtirler. Üç baş birden yazılı yemeklerin üzerine eğilir. - H. R. Gürpınar Cümle 2: İhtiyar garson yazılmış listeleri masalara bırakıyor. - H. Taner