Lapina

1.İsimLapinagillerden, kayalık kıyılarda, sığ sularda yaşayan 25, 35 cm uzunluğunda, kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık (Crenilabrus pavo)

Son Arananlar

Lapina10:09:34
Lapinagillerden, kayalık kıyılarda, sığ sularda yaşayan 25, 35 cm uzunluğunda, kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık (Crenilabrus pavo)
iskelet10:09:31
İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih
Kaya keLeri10:09:31
Bukalemun
fersizlik10:09:27
Fersiz olma durumu
ısıalan10:09:22
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
ego10:09:17
Ben
akşam10:09:15
Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri
MEBDE10:09:10
Baş, başlangıç
ratanya10:09:09
Kara buğdaygillerden, 20-40 cm yükseklikte, basit yapraklı, kökü sürgün kesici olarak kullanılan ağaççık (Krameria triandra)
ırk bilimi10:09:05
Etnoloji, ırkiyat
ifşa etmek10:09:00
gizli bir şeyi ortaya dökmek, açığa vurmak, yaymak, ilân etmek, afişe etmek, reklâm etmek
San10:08:57
Ün, şan, şöhret
Küçücük10:08:49
Çok küçük
savurgan10:08:44
Çok ve boşuna para harcayan, tutumsuz, müsrif
ömür10:08:43
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
boyna10:08:41
Sandalı kıçtan yürüten kısa kürek
talaş10:08:40
Testere ile biçilen veya rende, matkap, törpü gibi araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar
İdrak10:08:36
Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme
setre10:08:30
Düz yakalı, önü ilikli bir tür ceket
hırslı10:08:30
Doymak bilmeyen, aşırı istekli, tutkulu, haris
İdare10:08:28
Yönetme, yönetim, çekip çevirme
irdeleme10:08:21
İrdelemek işi
lânetlenme10:08:13
Lânetlenmek işi
fidan10:08:12
Ağaç ve ağaççıkların yeni yetişeni
İcraat10:08:12
Yapılan işler, çalışmalar, uygulamalar
lef etmek10:08:03
bk. leffetmek
Tasarı10:07:58
Bir kimsenin yapmayı düşündüğü şey; olması veya yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim, proje
aysar10:07:52
Ayın etkisiyle huyunun değiştiği sanılan (kimse)
ÜSTÜN ZEKALI10:07:51
Üstün zekâya sahip olan
Yönelme10:07:42
Yönelmek işi
katı10:07:41
Sert, yumuşak karşıtı
sürgülemek10:07:33
Sürgü ile bastırarak düzeltmek
falyanos10:07:31
Yunus balığının iri bir türü
İNANDIRMA10:07:23
İnandırmak işi
namussuz10:07:22
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranmayan, ahlâk kurallarını çiğneyen
kin10:07:17
Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garez
duyguları açığa vurmak10:07:11
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
İMAMLIK10:07:09
İmam olma durumu
zülal10:07:06
Saf, tatlı su
Seçilmiş10:07:04
Seçerek ayrılmış
hesap özeti10:07:03
Hesap sahiplerinin hesabına yatan ve söz konusu hesaptan çekilen miktarların dökümünü gösteren cetvel
öğretim görevlisi10:07:01
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
sincabi10:06:58
Kahverengi ile kurşun rengi arasında olan (renk)
BENCİLLİK10:06:57
Bencil olma durumu, hodbinlik, egoistlik, egoizm
nükleer enerji10:06:54
Atom çekirdeğinin parçalanmasından doğan enerji
dericilik10:06:54
Belirli bir amaçla kullanmak için hayvan derisini işleme
Ayrım10:06:50
Ayırmak işi, tefrik
tulûat10:06:48
Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun
seyyar satıcı10:06:34
Belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse
seçici kurul10:06:29
bk. seçiciler kurulu
elci10:06:26
Bazı yörelerde mevsimlik tarım işçisi toplayıp işçi ile işveren arasında aracılık yapan kimse
üst geçiş10:06:24
Bir yıldızın ufuk üzerinde en yüksek noktaya geçiş durumu, yücelim
baldır10:06:17
Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik
üst bitken10:06:09
Başka bir bitkinin üzerinde biten, ama asalak olmayan (bitki), epifit
DASİT10:06:08
Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi
okka10:05:58
1283 gr"lık ağırlık ölçüsü birimi; 400 dirhem bir okka ederdi, kıyye
ondalık10:05:55
Onda bir olarak alınan veya verilen ücret
üreteç10:05:52
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
ekşime10:05:49
Ekşimek işi
kara para10:05:49
Yasa dışı yollardan sağlanan kazanç
sömürme10:05:44
Sömürmek işi
dans10:05:38
Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks
Deniz kulağı10:05:34
Açık denizden bir kum setiyle ayrılmış veya kıyı dilinin gelişmesiyle göl biçimini almış, sığ koy veya körfez, lâgün
üflemeli10:05:34
Üflenerek çalınan (çalgı)
Hem10:05:32
Açıklayıcı nitelikte olan ikinci cümleyi birinciye bağlar
İMAJ10:05:29
İmge
intak10:05:18
Konuşturma söyletme
özü sözü bir10:05:17
düşündüğü gibi söyleyen veya davranan
yaradan10:05:09
Tanrı
Kınama10:05:07
Kınamak işi, ayıplama, takbih
seslem10:05:06
Hece
molibden10:05:03
Atom numarası 42, atom ağırlığı 95, 94 olan ve 617° C ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element. Kısaltması Mo
özdeş10:05:00
Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilmeyecek kadar benzer olan, aynı
bırakıt10:04:56
Tereke
farsça10:04:56
İran devletinin resmî dili
KABA SIVA10:04:46
İnce sıvadan önce duvarlarda bulunan pürüzleri doldurup kapatmak için yapılan sıva
ödeşmek10:04:46
Karşılık olarak benzer iş, hareket yapıp veya bir şey verip manen borçlu kalmamak
banal10:04:39
Herkesin kullandığı, herkesin anladığı
eseme10:04:36
bk. mantık
çit10:04:35
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
Yurt10:04:32
Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası; vatan
haraza10:04:27
Kavga, gürültü, karışıklık
biyoloji10:04:18
Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme gibi yaşayış evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi
19 Mayıs10:04:18
Atatürk"ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
çevgen10:04:17
Değnek
katılım10:04:16
Katılmak işi, iştirak
evleviyet10:04:06
Öncelik
öldürmek10:04:03
(bitki için) Solup kurumasına sebep olmak
moğol10:04:01
Moğolistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
halk adamı10:03:59
İçinden çıktığı halk kesiminin bütün özelliklerini yakından bilen, halk tarafından sevilen kimse
öncelik10:03:55
Bir şeyin öbüründen önce olması durumu, takaddüm
çekinik10:03:52
Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan soya çekim nitelikleri için kullanılır, resesif
tanı10:03:48
Bir hastalığı tanıma işi, teşhis
oval10:03:47
Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, sobe, beyzi
çaylak10:03:40
Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş (Milvus migrans)
Duyumsamazlık10:03:37
Duygusuzluk; az ve yavaş tepki gösteren, bunun sonucu duygulandırıcı sebeplere karşı ilgisiz kalan insanın niteliği
Üretim evi10:03:28
Fabrika
sıradanlık10:03:19
Sıradan olma durumu
riyolit10:03:19
Granitle aynı kimyasal yapıda, içinde mikrolitler olan kayaç, liparit
beniz10:03:17
Yüz rengi
ÜSTÜNLÜK10:03:14
Üstün olma durumu, rüçhan
Uyku sersemliği10:03:05
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
Örnek10:03:00
Benzeri yapılacak olan; benzetilmek istenen şey, model
ufak tefek10:02:59
(nesneler için) Büyük yer kaplamayan, küçük; çok gerekli olmayan
havai fişek10:02:55
Törenlerde, geceleri yakılarak havaya uçurulan, renkli ışıklar saçan fişek
halk ağzı10:02:53
Aynı lehçe içinde daha küçük ayrılıklar gösteren ve belli yerleşim bölgelerine özgü olan konuşma dili
cife10:02:50
Leş
ÇİNKO10:02:48
Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya. Kısaltması Zn
borçlanma10:02:44
Borçlanmak işi, istikraz
elbise10:02:42
Giysi
baskı altında tutmak10:02:40
özgürlüğünü engellemek, kısıtlamak
Çentik10:02:34
Bir şeyin kenarından kesilerek veya kırılarak açılan küçük kertik, tırtık
Muhteriz10:02:34
Çekingen
siper10:02:33
Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer
Analitik10:02:28
Çözümlemeli
alabanda ateş10:02:23
Geminin bir yanında bulunan toplarla birden ateş edilmesi komutu
eser10:02:20
Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt
Çehre10:02:17
Yüz, sima
falez10:02:15
bk. yalı yar
Akarsu10:02:13
Yeryüzünde ve yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su
BELGE10:02:12
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
Çap10:02:03
Genellikle cisimlerin genişliği, kutur
tarla kuşu10:02:01
Tarla kuşugillerden, tarlalarda yuva yapan, uzunluğu 20 cm sırtı kahverengi, karnı beyaz olan, küçük ötücü kuş, çayır kuşu, toygar (Alauda warvensis)
İftar10:01:59
Oruç açma, oruç bozma
kase10:01:57
Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
üzerinde10:01:56
... ile ilgili, üzerine
Çalım10:01:52
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
Doyum10:01:51
Eldekinden hoşnut olma durumu, yetinme; kanma, kanaat
CİNSİYET10:01:49
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
potansiyel farkı10:01:48
bk. gerilim