limit

1 İsim

Bir şeyin nicelik bakımından erişebileceği en son nokta veya yer

Değişken bir büyüklüğün istenildiği kadar yaklaşabildiği durağan büyüklük

Cümle 1: Daire, iç çokgenlerin çevresinin üst limitidir.