münasebet

1 İsim

İlişik, ilişki, ilinti

Cümle 1: İzmir'den ordunun başından ve temasa geldiğim siyasî münasebetlerden uzaklaşamazdım. - Atatürk

İki şey arasındaki uygunluk

Cümle 1: Yüzle ahlâk arasında her hâlde müthiş bir münasebet vardır. - Sait Faik Abasıyanık

Sebep, vesile, gerekçe, neden