Müstahsil

1.İsimÜretici, yetiştirici

Son Arananlar

ahenk kaidesi01:30:15
bk. ünlü uyumu
ÇÖKME01:29:58
Çökmek işi, inhitat
desenleme01:29:55
Desenlemek işi
KRAL01:29:50
En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse
Uranüs01:29:25
Güneş"e uzaklık sırasında yedinci olan ve Güneş çevresindeki dolanımını 84 yılda tamamlayan gezegen
SOYGUNCULUK01:29:06
Soygun yapma, haydutluk, şekavet
badem ezmesi01:29:02
Ezilmiş bademle yapılan şekerleme
sansüalizm01:28:55
Duyumculuk
şaki01:28:43
Haydut, eşkıya
dönek01:28:16
İnanç ve düşüncesini sık sık değiştiren, sözüne güvenilmeyen, kaypak
Göreceli01:27:43
İzafî, bağıntılı, bağlı
Papaz01:27:35
Hristiyan din adamı
tenzil01:27:28
İndirme, azaltma, çıkartma, aşağı düşürme, aşağılatma
secde01:26:50
Namaz kılarken alnı, el ayaklarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum
vareste kalmak01:26:44
kurtulmak
Diktatör01:26:34
Bütün siyasî yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse
urban01:26:12
Çöl Arapları
feryat01:25:17
Haykırış, çığlık
Aygır01:24:54
Damızlık erkek at
a, A01:24:53
Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakımından kalın ünlülerin düz ve geniş olanını gösterir
kayırıcı01:24:46
Kayıran, koruyan, iltimasçı
ARTI01:24:45
Toplama işleminde + işaretinin adı, zait
iskoç01:24:30
İskoçya halkından olan kimse
şaz01:24:27
Ayrık, kural dışı, müstesna
gönül rahatlığı01:24:26
İç rahatlığı iç huzuru baş dinçliği, huzur
koleksiyonculuk01:24:18
Koleksiyoncunun yaptığı iş
öz su01:24:07
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare
yola çıkmak01:24:02
araca binmek üzere yol üstünde durmak
ödünçleşme01:23:57
Ödünç olarak alınmış ariyet
önde gelmek01:23:54
önemli durumda olmak
sahaf01:23:49
Genellikle eski kitap alıp satan kitapçı
ev sineği01:23:49
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
antimon01:23:41
Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 6300 C de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Sb
Gülünç01:23:38
Alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik
basmakalıp01:23:33
Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe
Ragbi01:23:32
bk. rugby
çuval01:23:27
Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba
kanaviçe01:23:21
El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi
Kavuk01:23:17
İçi boş şey
yukarı01:23:05
Bir şeyin üst bölümü, aşağı karşıtı, fevk
iken01:23:01
Esnasında, ...-dığı / -diği hâlde, ...-dığı / -diği zaman
elbette01:22:55
Elbet
EZİYET01:22:53
Aşırı güçlük ve sıkıntı, üzgü
aksesuar01:22:44
Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan, ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya nesne
Aşure ayı01:22:43
Muharrem ayı
dikine01:22:39
Dikey olarak, diklemesine
Rüya01:22:34
Düş
Yenge01:22:30
Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı
saykal01:22:18
Maden, ayna gibi nesneleri parlatmak için kullanılan cilâ
haşa01:22:16
Belleme (II)
içtinap01:22:13
Sakınma, çekinme, kaçınma
koyu kahverengi01:22:11
Karaya yakın kahverengi, kahverengini bir ton koyusu
aşağılanmak01:22:02
Aşağı duruma düşürülmek
kaypakça01:22:00
Biraz kaypak
pederşahîlik01:21:58
Pederşahî olma durumu, ataerki
örtülü01:21:54
Örtüsü olan
haber atlamak01:21:35
(gazetecilikte) bir haberi vaktinde yayımlayamamak
SAYMACA01:21:33
Gerçekte öyle olmadığı hâlde önce sayılan, itibarî
hazakat01:21:12
(hekimler için) Ustalık, uzluk
dessas01:21:10
Düzenci, entrikacı
anilin01:21:09
Benzenden türeyen bir amin
polemik01:21:02
Siyasî, bilimsel, edebî konularda sert tartışma
hamam böceğigiller01:20:57
Düz kanatlılar takımına giren, örnek hayvanı hamam böceği olan bir familya
tendürüst01:20:49
Dinç, sağlam
Saf dışı01:20:46
Dizi dışı
bakliyat01:20:45
Baklagillerden elde edilen ürün
funda01:20:43
Süpürge otu
yersiz yurtsuz kalmak01:20:38
barınacak bir yeri bulunmayan, oturacak yeri olmayan
ordugâh01:20:35
Ordunun konakladığı yer
diskotek01:20:24
Plâk, ses bandı koleksiyonu
alt karşıt01:20:23
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
İtap01:20:18
Paylama, azarlama
kıyı01:20:00
Kara ile suyun birleştiği yer
hizmetli01:19:54
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
bunak01:19:49
Bunamış olan (kimse), ateh getirmiş olan (kimse), matuh
müstecir01:19:48
Kira karşılığında bir yeri tutan kimse, kiracı
yumuşak yüzlülük01:19:43
Yüzü tutmaz olma durumu
ayrıntılara inmek01:19:40
bir konuyu en küçük noktasına kadar inceleyip araştırmak
müsrif01:19:27
Tutumsuz, savurgan
Vücut01:19:25
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
Artırma01:19:24
Artırmak işi
fanatik01:19:12
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlı olan (kimse), mutaassıp, bağnaz
para babası01:19:08
Parası çok, varlıklı kimse
çiçek01:19:07
Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü
sargı01:18:52
Esnek bir maddeden yapılmış uzun, dar ve ince şerit
yıpratma01:18:51
Yıpratmak işi
hesap etmek01:18:48
bir işin kazancıyla giderini karşılaştırarak bir sonuca varmak
tesirsiz01:18:40
Etkisiz
eskisi gibi01:18:36
önceden olduğu gibi
patolojik01:18:28
Patoloji ile ilgili
kâğıt oyunu01:18:25
İskambil kâğıdı ile oynanan oyun
inha01:18:21
Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı
numunelik01:18:17
Örneklik
hamal semeri01:18:00
Arkalık
vites01:17:58
Otomobillerin çekiş ve hızını ayarlamaya yarayan dişliler düzeni
kendini göstermek01:17:57
beğenilecek niteliklerini ortaya koymak
duşak01:17:56
Hayvanın iki ayağını iple bağlayarak yapılan köstek
Yankesici01:17:50
Bir kimsenin cebinden, çantasından ustalıkla, yavaşça bir şeyler çalan kimse
Kör nokta01:17:44
Kör alan
Basamak01:17:41
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri
tesisat01:17:39
Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü, döşem
gürz01:17:25
Silâh olarak kullanılan ağır topuz
ırk01:17:23
Kalıtımsal olarak, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu
varışlılık01:17:23
Varışlı olma durumu, irfan
leopar01:17:20
Pars
TEM01:17:17
Tema
Balta01:17:15
Kesmek, yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç
üzüm kurusu01:17:13
Çeşitli yöntemlerle kurutulan üzüm
güvenilirlik01:17:13
Güvenilir olma durumu
çörek01:17:08
Az yağlı, bazen şekerli ve yumurtalı, gevrekçe bir hamur işi
güfte01:16:54
Müzik eserlerinin yazılı metni, söz
fermene01:16:46
Türlü nakışlarla işlemeli, önü kavuşmayan, yeleğe benzeyen bir giysi
kase01:16:39
Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
falya01:16:34
Topları ateşlemek için ağız otunun konulduğu delik
karyola01:16:33
Üzerine yatak yapılıp yatılan tahta veya metal kerevet
vesait01:16:30
Araçlar, vasıtalar
devam etmek (veya ettirmek)01:16:28
başlanmış bir işi sürdürmek
peş01:16:22
Arka
yalçın01:16:16
Dik
Namaz01:16:14
Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyrulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak Tanrı"ya edilen ibadet, salât
beşeriyet01:16:11
İnsanlık, insanoğulları
ikrah01:16:10
Tiksinme, iğrenme
müstemleke01:16:07
Sömürge
hanedan01:16:06
Hükûmdar veya devlet büyüğü gibi bir kişiye dayanan soy, büyük aile
Arakçı01:15:56
Araklayan, çalan, hırsız
Cam01:15:53
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
mevzulu01:15:43
Konulu
Dürbün01:15:25
Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik alet
ödünç alma01:15:16
ödünçleme
teğet01:15:11
Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas