mütareke

1 İsim

Savaşan tarafların ateşi belli bir süre için kesmesi, ateşkes, bırakışma