mihanikî

1 Sıfat

Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik

Cümle 1: Mihanikî bir sükûn ile keserini eline aldı. - Ö. Seyfettin Cümle 2: Ağızların alışkın olduğu bu nida mihanikî bir tesirle diğerlerini de bağırmağa sevk edecektir. - H. C. Yalçın