melek

1 İsim

Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevî varlık

Terbiyeli, uysal (kimse)

Cümle 1: Yanlarındaki kızlar ise sahici birer melekti. - Sait Faik Abasıyanık