melez

1 İsim

Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis

Değişik ırkta ana babadan doğmuş olan (kimse)

Cümle 1: Melez bir insan ırkının karışımı, bu adama kuvvet vermiş. - M. Ş. Esendal Cümle 2: Melek, melez bir ırk güzelliği taşıyordu. - Sait Faik Abasıyanık

Katışık

Cümle 1: Melez bir dil.