mest

1 Sıfat

Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik

2 İsim

Üzerine ayakkabı giyilen kısa konçlu, hafif ve yumuşak bir tür ayakkabı