maceracı

1 Sıfat

İlginç ve tehlikeli olayları göze alan, maceraperest

Cümle 1: Bizim gibi maceracı insanlarda ne gibi meziyetler bulunduğunu anlamak herkesin kârı değildir. - R. H. Karay