mahlûl

1 Sıfat

Hallolmuş, çözülmüş, dağılmış

Eriyik

Mirasçısı olmayan bir kimseden hükûmete kalan (mülk)