majör

1 Sıfat

Büyük, önemli

Bir makam, bir akort veya bir aralığın oluşma biçimi

İsim

Büyük önerme