Makas

1.İsimBir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lâmadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç
Cümle 1: Her iki eliyle kullanırdı makasıyla tarağını. - N. Cumalı
Birbirine komşu iki demir yolu hattını hemen bunların uzantısındaki üçüncü hatta bağlamaya yarayan alet
Uygun bir açı oluşturacak biçimde birbirini kesen demir yolu hatları
Üst üste konulmuş birkaç yassı çelikten yapılan araba yayı
Üst uçları birbirine bağlı, alt uçları açık olan iki direkten kurulmuş, ağırlık kaldırma düzeni
Çatı ve köprülerde genellikle ağaç veya çelikten yapılan, ağırlığı karşılıklı iki ayağa veya duvara aktaran çatılmış kiriş sistemi
Çalma, kırpma
Dirsek
Bazı eklem bacaklı hayvanların ön ayaklarında bulunan, savunma ve saldırmada kullanılan kıskaç
Mobilyalarda yukarıdan aşağıya doğru açılan kapakları yatay konumda tutmak amacıyla yapılmış mafsallı, kollu kapak aracı

Son Arananlar

sim02:34:29
Gümüş
Anaerkil02:33:49
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
kılık02:33:35
Bir kimsenin giyinişi, giyim, üst baş, kıyafet, kisve
genelge02:33:29
Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler
belgegeçer02:32:10
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
ekalliyet02:31:56
Azınlık
kademeli02:31:53
Aşamalı, basamaklı
güvercin02:31:49
Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türleri bulunan, yemle beslenen kuş (Columba)
Kırağı02:31:41
Soğuk havalarda, su buğusunun yerde, bitkiler, ağaçlar ve öteki nesneler üzerinde donmasıyla oluşan ince buz billûru
tekil02:31:27
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
billursu02:31:10
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
hile yapmak02:31:02
aldatmak
beklenti02:30:48
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
ince hastalık02:30:47
bk. ince hastalık
NOKTA02:30:36
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
yay gibi02:30:30
eğri
MELEZ02:30:28
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
name02:30:26
Mektup
pençe atmak02:30:20
(yırtıcı hayvan) ön ayaklarıyla saldırmak, vurmak
canlanma02:30:19
Canlanmak işi
mazhariyet02:30:17
Erişme, elde etme
mankafa02:30:08
Anlayışsız, aptal
le02:30:04
Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı
infial02:30:01
Birine içerleme, gücenme, kızgınlık duyma
verem02:30:00
Herhangi bir organa ve en çok akciğerlere yerleşen Koch basilinin yol açtığı ateşli ve bulaşıcı bir hastalık, tüberküloz
Kriter02:29:51
Ölçüt, kıstas
cin çalığı02:29:44
çarpık veya dış görünüşü çirkin olan insanlar için kullanılır
kavas02:29:39
Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli
japon02:29:32
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
vareste02:29:20
Kurtulmuş
ÜLGER02:29:19
Kadife, şeftali vb. nin üzerinde bulunan ince tüy
dermansızlık02:29:18
Güçsüzlük, bitkinlik, zafiyet
karşıtçıllık02:29:16
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
Uçucu02:28:58
Uçma yeteneği veya özelliği olan
Kesim02:28:55
Kesmek işi
eylem02:28:54
Eylemek işi, fiil, aksiyon
sevinme02:28:25
Sevinmek işi
çakı02:28:25
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
kerpiç02:28:21
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla
kılık kıyafet02:28:12
Üst baş ve dış görünüş
market02:27:57
Alıcının kendi işini kendisinin gördüğü, daha çok her türlü yiyecek maddesinin ve mutfak gerecinin satıldığı dükkân
karnaval02:27:53
Hristiyanların büyük perhizden önce et kesiminde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi
Konson02:27:50
Ünsüz
karina02:27:45
Gemi omurgası
bekçi02:27:13
Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse
makine02:26:43
Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek veya belli bir etki oluşturmak için birleştirilmiş aletler bütünü
kail02:25:37
Söyleyen
Mümbit02:25:10
Verimli, bitek
evlatlık02:25:06
Evlât olma durumu
ışıklanma02:25:04
Işıklanmak işi
yaban asması02:25:01
Akasma
necat02:24:49
Kurtuluş
ekose02:24:25
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
buhur02:24:12
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü
inatçı02:23:40
Direngen, ayak direyici
devim02:23:36
Devinim
yaratıcılık02:23:32
Yaratma yeteneği
fırsat02:23:29
Uygun zaman, uygun durum veya şart, vesile
nümayiş02:23:13
Gösteri
zati02:23:01
Zaten
temin etmek02:22:55
korkusunu gidermek, güven vermek
Erişkin02:22:48
Vücudunun gelişimi tamamlanmış olan, kâhil
seleksiyon02:22:37
Seçme
riyazi02:22:12
Matematik, geometri gibi bilimlerle ilgili olan
bap02:21:52
Kapı
bamya tarlası02:21:36
Mezarlık
simit02:21:32
Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuş çörek
oha02:21:23
Büyük baş hayvanları durdurmak için kullanılan seslenme
baltalama02:21:15
Baltalamak işi, sabotaj
balotaj02:20:55
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
Tahrir02:20:32
Yazma, kitabet, kompozisyon
müteessir olmak02:20:21
üzülmek
bilet02:20:13
Para ile alınan, konser, sinema, tiyatro gibi eğlence yerlerine girme, ulaşım araçlarına binme veya bir talih oyununa katılma imkânını veren belge
fan02:18:34
Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı; vantilâtör
varlıklı02:18:10
Malı mülkü olan, zengin (kimse)
elinden iyi iş gelmek02:18:10
becerikli, hünerli olmak
nüfus cüzdanı02:18:04
Bir ülkenin vatandaşlarına devletçe verilen, kimlikleriyle kişisel durumlarını gösteren resmî belge, kafa kağıdı, nüfus tezkeresi
krizalit02:18:00
Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu
deneyci02:16:53
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
bal mumu02:16:46
Arıların peteklerini yapmak için karın halkaları arasından salgıladıkları yumuşak ve sarımsı madde
bakire02:16:41
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
Toy02:16:16
Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan
korunga02:15:41
Yabanî yonca, tirfil
temize çıkarmak (veya çıkartmak)02:15:34
bir suçlamadan kurtarmak, aklandırmak
GD02:15:25
Gadolinyum"un kısaltması
olefin02:15:13
Etilen gibi yapısına başka bir öge veya kök sokulabilen, karbonlu hidrojenlerin genel adı
zıvana02:15:02
İki ucu açık küçük boru
ağrı sızı02:14:45
Rahatsızlık veren acı, sancı
bahşetme02:14:42
Bahşetmek işi
Apar topar02:14:37
Telâş ve acele ile, yaka paça
badire02:14:35
Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum
seksi02:14:23
Cinsel çekiciliği olan
dayanıklı02:14:13
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu
babalanmak02:14:12
Diklenmek, kabadayıca davranmak
durak02:14:05
Tren, tramvay, otobüs gibi genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer
KEDİ02:13:59
Kedigillerden, köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil veya yabanî, küçük memeli hayvan (Felis domesticus)
meyletme02:13:57
Meyletmek işi
medrese02:11:53
İslâm ülkelerinde, genellikle İslâm dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer
baştankaragiller02:11:30
Omurgalı hayvanların, ötücü kuşlar takımından yüz kadar kuş türünü içine alan geniş bir familya
başsızlık02:11:17
Başı veya başkanı bulunmama durumu
başlık vermek02:11:07
bazı bölgelerde, evlenirken damat kaynatasına para veya mal vermek
başkalaşım02:10:48
Bir kütlenin fizikçe ve kimyaca değişmesi, istihale, metamorfizm
başgarson02:10:34
Garsonların başı, metrdotel
hamam kesesi02:10:20
Hamamda kiri çıkarmak için kullanılan kıldan veya kenevirden örülmüş ele geçebilen kese
tavla02:10:16
At ahırı
dörtgen02:10:16
Dört kenarı olan çokgen, dört kenar
yanarca02:10:10
Meşale
kanton02:10:03
İsviçre Konfederasyonunu oluşturan devletlerden her biri
talih kuşu02:09:50
İyi talih
Sembolist02:09:47
Sembolizmle ilgili
NAHAK02:09:42
Haksız, gereksiz
sade02:09:33
Süsü, gösterişi olmayan; yalın, gösterişsiz
lekeli humma02:09:31
Tifüs
bolero02:09:29
Kısa ve kolsuz kadın ceketi
kavuşturma02:09:23
Kavuşturmak işi
İzlem02:09:21
İzlemek işi, izleme, takip
Entrika02:09:19
Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile
baş kaldırmak02:09:14
ayaklanmak, yönetime karşı gelmek, isyan etmek
tan ağarmak (veya atmak)02:09:13
gün doğmaya başlamak, şafak sökmek
çıban02:09:11
Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu, deride şişkinlik, kızartı, ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi
Funda02:09:10
Süpürge otu
yüz02:08:57
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 100, C
Murafaa02:08:51
Duruşma
ızbandut02:08:39
Görünüşü ve davranışı ile korku veren (iri yarı adam)
kapitalizm02:08:35
Anamalcılık
entertip02:08:26
Basımcılıkta harfleri satır olarak dizen ve döken dizgi makinesi
kundak02:08:19
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
Kocama02:08:18
Kocamak işi
bağa02:08:05
Kaplumbağa
müşahede02:08:02
Görme