meclis

1 İsim

Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer, şura

Cümle 1: Türkiye Büyük Millet Meclisi. İdare meclisi. Aile meclisi.

Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için bir araya gelmiş kimseler topluluğu

Cümle 1: Yemekten sonra meclis gruplara ayrılmıştı. - P. Safa Cümle 2: Ben özel meclislerde tiyatro ve edebiyat konuşmaktan hoşlanmam. - H. Taner

(özel ad olarak) Türkiye Büyük Millet Meclisinin kısaltılmışı

Dostlar toplantısı

Cümle 1: Meclisi aranan, hoş sohbet, coşkulu, şair ruhlu bir insandı. - H. Taner