menkul

1 İsim

Bir yerden başka bir yere taşınmış olan

Ağızdan ağıza geçerek gelmiş, söylenegelmiş

Cümle 1: Kerameti kendinden menkul şeyhler gibi bu armağanlar onların eksik olan kabiliyetlerinin bir çeşit icazeti oluyor. - H. Taner

İsim

Bir yerden bir yere taşınabilen (mal), taşınır