Muhtıra

1.İsimHerhangi bir şeyi hatırlatma, uyarma amacıyla yazılan yazı
Bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı, diplomatik nota
Andaç
Günlük

Son Arananlar

VAZİFE10:08:38
Ödev
yat kulübü10:08:35
Yatçılık sporunun gelişmesini ve faaliyetini düzenleyen kuruluş
İTFA10:08:34
Söndürme
gökyüzü10:08:33
Göğün görünen yüzeyi, sema
önemsiz10:08:33
Önemi olmayan, ehemmiyetsiz
höllük10:08:30
Bazı yerlerde kundak çocuklarının altına bez yerine konulan toprak
MÜTAREKE10:08:29
Savaşan tarafların ateşi belli bir süre için kesmesi, ateşkes, bırakışma
atlıkarınca10:08:28
Yere dikilmiş bir eksen çerçevesinde döndürülen askılara takılı oyuncak atlar, uçaklar vb.den oluşan bir eğlence aracı
demirci10:08:26
Demir satan, demir eşya yapan veya onaran kimse
Duruk10:08:26
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, statik, dinamik karşıtı
güzün10:08:25
Güz mevsiminde
izin10:08:24
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
le10:08:23
Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı
Mest10:08:21
Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik
suare10:08:21
Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı
keler10:08:19
Sürüngenler sınıfının kelerler takımından olan hayvanların genel adı
böbrek üstü bezi10:08:18
Böbreklerin üstünde bulunan, hormon niteliğinde salgısı olan bez (II)
kontrolörlük10:08:16
Denetçilik
sabır10:08:15
Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç
saf dışı etmek10:08:13
dizinin dışına çıkarmak
yurttaş10:08:12
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
Ham10:08:12
(meyve için) Yenecek kadar olgun olmayan
EMNİYET10:08:10
Güvenlik
OKAR10:08:09
Telli balıkçıl
el ayası10:08:09
Elin, bilekle parmaklar arasındaki iç bölümü
buyuru10:08:08
Buyruk, emir
Akrobat10:08:07
Cambaz
diş10:08:04
Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri
serzenişte bulunmak10:08:02
(bir şeyi) başa kakmak, sitem etmek, takaza etmek
ZEYBEK10:08:01
Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad
Şehla10:07:59
Kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı (göz)
HIRSIZ10:07:58
Çalan (kimse), uğru
emme10:07:55
Emmek işi
uzluk10:07:51
Ustalık, işinin eri olma durumu, hazakat, ehliyet
şiirleştirme10:07:50
Şiirleştirmek işi veya durumu
lântan10:07:47
Atom numarası 57, atom ağırlığı 138,9, yoğunluğu 6,1 olan, beyaz, havada çabuk oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir element. Kısaltması La
lâf10:07:47
Söz, lâkırdı
çivit mavisi10:07:45
Çivit rengindeki mavi
arz etmek10:07:44
sunmak
şah10:07:42
İran veya Afgan hükümdarı, şeh
Kamer10:07:41
Ay
yetmek10:07:39
Yeterli sebep olmak
müflis10:07:38
Bir işte bütün parasını batırmış, batkın, iflâs etmiş
leh10:07:38
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
topluluk10:07:36
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
aldatmak10:07:34
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
solgun10:07:33
Rengini, tazeliğini, canlılığını veya parlaklığını yitirmiş olan, solmuş
fersiz10:07:31
Donuk, cansız, (göz, ışık, yüz)
ıtnap10:07:30
Sözü boş yere uzatma
yanı sıra10:07:26
Birlikte, beraberinde
endüksiyon10:07:26
Tüme varım
komedi10:07:25
Güldürü
yürüyen merdiven10:07:25
Basamakları sürekli olarak dönen bir düzenek üzerine yerleştirilmiş, elektrikle çalışan merdiven
kalinis10:07:23
Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu
Tatbiki10:07:22
Uygulama ile ilgili, uygulamaya yer veren, uygulamalı, pratik
tungsten10:07:21
Wolfram elementinin diğer adı. Kısaltması W
sakaf10:07:20
Çatı, dam
paylama10:07:20
Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih
rastlamak10:07:20
(atılan şey) Hedefi bulmak, rast gelmek
Unsur10:07:20
Öge, ilke, uknum, eleman
Uydu10:07:18
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
KÜÇÜK ÖNERME10:07:18
Bir tasımda, küçük terimi taşıyan öncül, minor
Kukuletalı10:07:17
Kukuletası olan
kalender10:07:17
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü (kimse), ehlidil, rint
coşkunluk10:07:16
Coşkun olma durumu veya coşkunca yapılan iş
tembel tembel10:07:15
Tembel bir biçimde
şiryan10:07:15
Atardamar
ZİL10:07:13
İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen araç, çıngırak
Ayakkabı10:07:12
Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen ve altı kösele, lâstik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceği, pabuç
iyi hoş (ama)10:07:11
bir görüşe karşıt bir düşünceyi söylerken kullanılır
rağbet10:07:10
İstek, arzu
Kaburga10:07:09
Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes
bozukluk10:07:08
Bozuk olma durumu
SAHİP OLMAK10:07:06
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
eli sıkı10:07:05
Çok tutumlu, cimri, pinti
nişanlanmak10:07:03
Evlenmeye söz verme belirtisi olarak yüzük takmak
emzikli10:07:01
Emziği olan
hissi10:07:00
Duygusal
kurtarıcı10:07:00
Kurtaran, halâskâr
ZENCİ10:06:58
Siyah ırktan olan kimse, siyahî
av köpeği10:06:58
Tazı, kopoy, zağar gibi ava yardımcılık etmeye alıştırılmış köpek
Taht10:06:57
Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk
LEGORN10:06:57
Yumurta verimi çok, genellikle beyaz tüylü bir tavuk ırkı
rasathane10:06:56
Gözlem evi, observatuvar
gramer10:06:55
Dil bilgisi
uçucu10:06:55
Uçma yeteneği veya özelliği olan
cici bici10:06:54
Süslü giysi veya süs eşyası
Nasranî10:06:54
Hristiyan, İsevî
Tavsiye mektubu10:06:53
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
onursuz10:06:52
Onuru olmayan veya onura aykırı davranışlarda bulunan, şerefsiz, haysiyetsiz
ERMİŞ10:06:52
Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevî güç bulunan kişi, evliya, veli
yanarca10:06:52
Meşale
Orkinos10:06:50
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
ağaç10:06:50
Gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki
KIRAN10:06:50
Kırmak işini yapan (kimse)
PARILTI10:06:49
Parıldama, göze çarpan parlaklık
meşk10:06:49
Bir öğretmenin, aynını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği
intizamlı10:06:48
Düzgün, düzenli
tayin etmek10:06:46
kararlaştırmak
ALŞİMİ10:06:46
Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya
şarki10:06:45
Doğuyla ilgili doğuya özgü olan, doğu
ASUDE10:06:44
Sessiz, rahat, sakin
Özenmek10:06:44
Kendisinde olmayan veya yapısına uymayan beğendiği bir durumda olmaya, beğendiği şeye benzemeye çalışmak, yapmaya kalkışmak
alkaloit10:06:42
Özellikleri ile alkalileri andıran organik madde
gebelik10:06:42
Gebe olma durumu, hamilelik
ZANAAT10:06:40
İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat
EM10:06:38
İlâç, merhem
GÖÇ10:06:36
Ekonomik, toplumsal veya siyasî sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, muhaceret
hizmetçi10:06:34
Hizmet gören kimse
LAHZA10:06:32
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, an
şad10:06:04
Sevimli, neşeli
tutumluluk10:06:01
Tutumlu olma durumu
biriktirme10:05:56
Biriktirmek işi, tasarruf
ağ yatak10:05:55
Hamak
sanki10:05:50
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
Ata10:05:34
Baba
enerji10:05:06
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
artı uç10:05:06
Elektrikli çözümlemede, sıvıya batırılıp akımın geçmesini ağlayan, metal uçlardan artı yüklü olanı, anot
Leyli10:05:00
Yatılı
can sıkıntısı10:05:00
yapılacak bir iş olmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunamadığı için duyulan tedirginlik, bunalım
empoze10:04:50
Zorla benimsetilmiş, kabul ettirilmiş olan
abartı10:04:47
Abartma, mübalâğa
Selenyum10:04:43
Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217° C de eriyen, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Se
Hakim10:04:41
Bilge
plasenta10:04:27
Etene, son, meşime
ciddiye almak10:04:25
inanmak, gerçek sanmak, önem vermek
YALIN10:04:23
Alev
Aralık10:04:15
İki şey arasındaki açıklık, mesafe
nokta10:04:10
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
dide10:04:09
Göz