muhtıra

1 İsim

Herhangi bir şeyi hatırlatma, uyarma amacıyla yazılan yazı

Bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı, diplomatik nota

Andaç

Günlük