nahak

1 Sıfat

Haksız, gereksiz

Cümle 1: Talihin sana bilâsebep verdiği nahak bir mükâfatın kıymetini takdir edemiyorsun. - Ö. Seyfettin

Zarf

Boşuna, boş yere