narin

1 Sıfat

İnce yapılı, yepelek, nazenin

Cümle 1: Bir tezgâhta tülbent dokuyan narin bir kıza âşık oldum. - Sait Faik Abasıyanık

İnce, nazik

Cümle 1: Söğüdün yaprağı narindir narin. - Halk türküsü