nokta

1 İsim

Çok küçük boyutlarda işaret, benek

Hiçbir boyutu olmayan işaret

Bazı harflerin üzerine konulan ufak işaret

Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan küçük benek biçimindeki işaret, durak

Yer

Cümle 1: Ferit, vapurdan çıkacak yolcuların hepsini rahatça görebilecek yüksek bir nokta aradı. - P. Safa Cümle 2: Köşkten çıktık ve bahçenin her noktasını uzun uzun durup konuşarak dolaştık. - A. Haşim

Konu, konu ile ilgili önemli bölüm

Cümle 1: Genç adam, o noktada alâka uyandırıcı bir şey keşfetmiş gibiydi. - Y. K. Karaosmanoğlu Cümle 2: ...müphem kalan noktalar hakkında bana daha fazla malûmat verebilir misiniz? - R. H. Karay

Tek nöbetçi bulunan yer

Cümle 1: Orada polis noktası var.

Sınır, derece, radde

Cümle 1: Savaşın gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada...

Nöbetçi, gözcü, bekçi

Cümle 1: O yokuşun başındaki küçücük karakolun her gece çıkardığı noktayı unutuyorsunuz. - Ö. Seyfettin