nesnel

1 Sıfat

Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı

Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren, afakî, objektif

Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan, objektif