nezaketli

1 Sıfat

İnce, nazik

Cümle 1: ...geniş bilgili, çok nezaketli, şahsına hürmet telkin ettirmiş ve dostları tarafından çok sevilmiş bir zattı. - A. Ş. Hisar