nitelik

1 İsim

Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet

Cümle 1: Cumhuriyet çağında burası eski niteliğini yitirmeye başlar. - S. Birsel Cümle 2: Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş. - A. İlhan

Bir şeyin iyi veya kötü oluşu, kalite

Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü, ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçebilen özellik, keyfiyet