oğulcuk

1 İsim

Oğul sözünün sevgi bildiren küçültme veya okşama biçimi

Döllenmiş yumurtacığın gelişmeye başladığı andan dölüt olmasına kadar geçen süredeki adı, rüşeym, embriyon

Bitki tohumlarında bir kökçük ile bir filizcikten oluşan ana bölüm