okul

1 İsim

Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep

Cümle 1: Yüksek okul. Dil okulu. Cümle 2: Daha gelir gelmez, ayağının tozu ile vilâyet merkezinin okullarını gezdi. - M. Ş. Esendal

Bir okuldaki öğrenci ve görevlilerin bütünü

Cümle 1: Okul dağıldı.

Bir bilim veya sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem veya akım, ekol