onca

1 Zarf

Ona göre, onun düşüncesince

Cümle 1: Onca yapılacak şey bir gelin entarisi, iki sofra da yemek... - M. Ş. Esendal

(çok olan şeyler için) O kadar, o denli

Cümle 1: Onca emek boşa gitti. Cümle 2: Koca Yusuf onca atın içinden üç at seçememişti. - Y. Kemal