obruk

1 Sıfat

İçbükey, mukaar, konkav

İsim

İçinde su biriken çukur yer, doğal kuyu