onama

1 İsim

Onamak işi, uygun bulma, tasvip

Cümle 1: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmî ve özel herhangi bir işle görevlendirilemez. - Anayasa