organ

1 İsim

Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, üye, uzuv

Cümle 1: Sindirim organları. Cümle 2: Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu. - N. Cumalı

Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş

Cümle 1: Devlet organları. Bu gazete, derneğin çalışmalarını duyuran bir organdır.