otomatik

1 Sıfat

Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)

Cümle 1: Otomatik tabanca.

(insan için) İrade dışında yapılan (davranış)