parola

1 İsim

Askerlerin veya gizli derneklerin toplantılarına katılan kimselerin birbirlerini tanımalarını sağlayan ve kendi aralarında önceden kararlaştırdıkları kelime veya söz

Cümle 1: Bir asker uzaktan, görünmeyen bir yerden parola soruyordu. - M. Ş. Esendal Cümle 2: Korkulu mıntakalara geldiğimiz vakit, dağıldık, uzaktan ses parolamız Bağdat, cevabı Şam kelimesiydi. - F. R. Atay

Varılmak istenen amacı özetleyen söz

Gizlilik ortamında insanların birbirini tanımalarını ve anlaşmalarını sağlayan işaret

Cümle 1: Eşinin balkona asacağı çamaşırların parolasından İngiliz polisinin o gün kendini evde arayıp aramadığını ve civarda nöbet tutup tutmadığını anlar. - H. Taner