perspektif

1 İsim

Eşya ve nesnelerin uzaktan görünüşü

Nesneleri bir yüzey üzerine görüldükleri gibi çizme sanatı