pey

1 İsim

Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası

Cümle 1: Pey vermek. Pey almak.