PUSARIK

1.SıfatPuslu, puslanmış, sisli
İsimIlgım, yalgın, serap

Son Arananlar

PUSARIK11:29:50
Puslu, puslanmış, sisli
Salık11:29:49
Olmuş veya olacak bir olay, bir olgu ile ilgili verilen bilgi, haber
yaraya tuz biber ekmek11:29:47
bir derdin acısını çoğaltmak
saray11:29:47
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
rabıt11:29:43
Bağ, bağlama
eşraf11:29:42
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
geçmiş zaman11:29:41
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
mola vermek11:29:41
uzun süren yolculuğa, yürüyüşe veya çalışmaya, dinlenmek amacıyla bir süre ara vermek, oturup dinlenmek
HUYSUZ11:29:40
Huyu iyi olmayan, geçimsiz, şirret
tasfiyehane11:29:38
Arıtım evi, rafineri
Dil11:29:37
Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ; tat alma organı
U dönüşü11:29:36
Yüz seksen derecelik bir dönüş yapma
grafit11:29:35
Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billûrlaşabilen bir çeşit doğal karbon
devam11:29:32
Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme
hep birden11:29:31
Toplu olarak
belirteç11:29:30
Zarf
PATIRTI11:29:29
Herhangi bir biçimde çıkarılan veya ayakları yere kuvvetle basarak yürüme sonucu çıkan gürültü
zıpır11:29:27
Delişmen
Gam11:29:25
Tasa, kaygı, üzüntü
benzeşmezlik11:29:25
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
Pa11:29:23
Protaktinyum"un kısaltması
Dalgın11:29:21
Çevresinde olup bitenleri fark edemeyecek kadar düşüncelere dalmış olan veya dikkatini belirli bir konu üstünde toplayamayan, gafil
BAYRAK11:29:20
Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dik dörtgen biçiminde kumaş
ermeni gelini gibi kırıtmak11:29:20
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
SAKIZ RAKISI11:29:19
İçinde sakız bulunan rakı, mastika
yaraşıklı11:29:18
Yaraşan, uygun, yakışır
Kapalı11:29:15
Kapanmış olan, açılmamış, mestur
urban11:29:14
Çöl Arapları
deste11:29:13
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam
nazire yapmak11:29:13
bir söze, bir davranışa benzeriyle karşılık vermek
zoraki11:29:08
İstemeye istemeye, istemeyerek (yapılan); zorla
köşk11:29:07
Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır
radde11:29:06
Derece, kerte
kiralama11:29:05
Kiralamak işi
adapte etmek11:29:02
uyarlamak
tanıtım11:29:02
Tanıtma
yetkinlik11:29:00
Yetkin olma durumu, olgunluk, kemal, mükemmeliyet
Soluk borusu11:28:59
Gırtlakla bronşlar arasında bulunan, yaklaşık 12 cm uzunluğunda, havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan boru
lobicilik11:28:58
Dalancılık
yaftalama11:28:54
Yaftalamak işi veya durumu
yirmi11:28:54
On dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 20, XX
kadeh11:28:52
İçki içmeye yarar küçük bardak
sarmak11:28:52
Çevrelemek, dolayında yer almak, kuşatmak, çevirmek, ihata etmek
Kelam11:28:50
Söz
frank11:28:48
Fransız para birimi
Ütopik11:28:47
Ütopyaya dayanan, ütopya ile ilgili
dogmacılık11:28:45
Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği var sayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm
Kargıma11:28:44
Kargımak işi, lânet
içrek11:28:42
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, dışrak karşıtı
kargaşacı11:28:40
Kargaşa çıkaran (kimse)
isilik11:28:38
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın
FİYAKA11:28:37
Gösteriş, çalım, afi, caka
dehşetli11:28:35
Korku veya ürküntü veren
donama11:28:34
Süsleme, tezyin
saten11:28:34
Atlas
ırgat11:28:33
Tarım işçisi, rençber
fotoroman11:28:32
Bir metinle bir dizi fotoğraftan oluşan hikâye veya roman
Gözü açık11:28:30
Uyanık, becerikli
Karşılama11:28:29
Karşılamak işi, istikbal
mezbelelik11:28:27
Çöplük, mezbele
Tanrıtanımaz11:28:26
Tanrının varlığını inkâr eden, ateist
hun11:28:25
Kan
noksan11:28:25
Eksik, eksiklik, kusur
doğaçlama11:28:24
Doğaçlamak işi
ya Allah11:28:23
bir işe başlarken güç kazanmak için söylenen bir söz
Bölge11:28:22
Sınırları idarî veya ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
Civar11:28:19
Yöre, yakın yer, dolay
tahvil11:28:18
Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme
satıcı11:28:17
Alıcıya bir şey satan kimse
metfun11:28:16
Gömülmüş olan, gömülü
uğursuz11:28:15
Kendinde uğursuzluk bulunan, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meş"um
Altın11:28:14
Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 10640 C de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, kısaltması Au
istizah etmek11:28:13
sorulan soruya açıklayıcı bilgi istemek, bir sorunun açıklanmasını istemek
ağız birliği etmek11:28:12
bir konuda anlaşarak aynı şekilde konuşmak, söz birliği etmek
beşli11:28:11
Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan
mersin balıkları11:28:08
Mersin balığıgiller familyasını içine alan balıklar takımı
vazife görmek11:28:07
bir görevi yerine getirmek, sürdürmek
FA11:28:06
Gam (II) dizisinde mi ile sol arasındaki ses
çağırmak11:28:05
Binmek için bir araç istemek
tin11:28:05
Ruh
ılıca11:28:04
Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam, kaplıca, çermik, kudret hamamı
yerme11:28:01
Yermek işi, zem
teselli etmek (veya vermek)11:27:59
avutmak, avundurmak
Feyezan11:27:58
Taşma, taşkın, seylâp
Baç11:27:57
Osmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi
yatalak11:27:56
İnme veya sakatlık gibi bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse)
kazançlı11:27:55
Kazanmış olan
ağzının payını (veya ölçüsünü) vermek11:27:53
verilen karşılıkla bir kimseyi söylediğine veya yaptığına pişman etmek
Çizgi11:27:51
Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat
buton11:27:50
Çalıştırmaya yarayan düğme
istifade etmek11:27:49
yararlanmak
nazariyat11:27:48
Kuramlar
kâfi gelmek11:27:47
yetmek, yetişmek
özek doku11:27:46
Selüloz çeperleri kalınlaşmış, odunlaşmamış olan, değişik görevler yapan hücrelerin oluşturduğu doku, parankima
takbih11:27:46
Kınama, ayıplama
maksimum11:27:45
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Hasiyet11:27:45
Özgülük, hassa
muhtasar11:27:44
Kısaltılmış olan, kısa; özet
peri bacası11:27:43
Kolayca aşınabilen taş ve kayalardan oluşmuş, sivri kule veya piramit görünüşlü yer biçimi
Sağaltım11:27:42
Sağaltma işi, tedavi
TOPRAK11:27:41
Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü
kavaf11:27:40
Ucuz, özenmeden ve bayağı cins ayakkabı yapan veya satan esnaf
gölgeli resim11:27:39
Gölge ile hacim etkisinin verildiği resim
keşiş11:27:38
Hristiyanlarda, manastırda yaşayan, hiç evlenmemiş papaz, karabaş, rahip
ateş böceği11:27:36
Kın kanatlılardan, karanlıkta ışıldama özelliği olan böcek (Lampyris noctiluca)
Düşmanlık11:27:35
Düşman olma durumu
SIKI11:27:33
Dar
bakam11:27:32
Baklagillerden, odunundan kırmızı boya çıkarılan bir ağaç, bakkam (Haematoxylon campechianum)
ant içmek (veya etmek)11:27:29
bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ant ile söz vermek, yemin etmek
Plan11:27:25
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
YEMEK BORUSU11:27:23
Askerlikte yemeğin çıktığını bildirmek için çalınan boru
ünlü11:27:22
Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar
Seyran11:27:20
Gezme, gezinme
bas11:27:19
En kalın erkek sesi
ıskalama11:27:18
Iskalamak işi
darmadağınık11:27:17
Darmadağın olmuş
bağışlamak11:27:16
Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek
firavun11:27:16
Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan
DOKUMA11:27:15
Dokumak işi, mensucat, tekstil
org11:27:14
Klâvyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı, erganun
SAPLAMA11:27:13
Saplamak işi
TEHLİKELİ11:27:11
Tehlikesi olan, korkulu, kazalı, muhataralı
Gidon11:27:10
Yönelteç
müellefat11:27:09
Yazılı eserler
kıkırdak doku11:27:09
Kemiklerin bağlantı yerlerinde bulunan, katı, esnek ve saydam doku
açık yeşil11:27:05
Yeşilin bir ton açığı
KAPI11:27:04
Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı
ayakyolu11:27:00
İnsanın besin artıklarıyla idrarını boşalttığı yer, abdesthane, helâ, kademhane, memişhane, kenef, tuvalet
alizarin11:26:58
Kök boyası, kök kırmızısı
TENCERE11:26:58
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap