paşa

1 İsim

Osmanlı İmparatorluğu zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan

Cümle 1: Talât Paşa. Ziya Paşa. Nazır Paşa.

Cumhuriyet döneminde general

Sıfat

Uslu, ağırbaşlı

Cümle 1: O ne paşa çocuk.