papağan

1 İsim

Papağangillerden olan kuşlara verilen ad

Duyduklarını düşünmeden olduğu gibi tekrarlayan kimse