Parlama

1.İsimParlamak işi

Son Arananlar

mercanköşk23:32:38
Ballı babagillerden, küçük yapraklı, güzel kokulu bir saksı bitkisi, şile, merzengûş (Origanum majorana)
Eskimoca23:32:37
Eskimo dili
Özlem23:32:33
Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
yumuşak yüzlü23:32:30
Kendisinden istenilen bir şeyi geri çevirmeyen, yüzü tutmayan
Anlaşmazlık çıkmak23:32:26
bir konuda uyuşmazlık söz konusu olmak
Akala23:32:16
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
haritacı23:32:13
Harita yapan kimse, kartograf
kuşkusuz23:32:11
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
menemen23:32:01
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
salt23:31:52
Yalnız, sadece, tek, sırf
egoizm23:31:48
Bencillik, hodbinlik
bizar23:31:43
Tedirgin, bezmiş, usanmış, bezginlik getirmiş
Tramvay23:31:38
Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı
mütalâa etmek23:31:32
okumak
mikos23:31:31
Mantar asalaklarından oluşan hastalık
immünoloji23:31:25
Bağışıklık bilimi
gülük23:31:19
Hindi
Atama23:31:17
Atamak işi, tayin
doğulu23:31:12
Doğu ülkelerinden olan veya doğu uygarlığını benimsemiş (kimse), şarklı
Tesirli23:31:08
Etkili
çömelme23:31:06
Çömelmek işi
nezih23:31:03
Temiz, temiz ahlâklı
sari23:30:58
Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş
badem içi23:30:50
Bademin dış kabuğu alındıktan sonra kalan içi
olabilir23:30:50
Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil
limon asidi23:30:45
bk. sitrik asit
aşamalı23:30:43
Aşaması olan, kademeli
itiyat etmek (veya edinmek)23:30:41
alışkanlık hâline getirmek
kurum23:30:38
Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is
ağma23:30:37
Ağmak işi
Yasa23:30:34
Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural
maddecilik23:30:26
Materyalizm
politika23:30:22
Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset, siyasa
açık olmak23:30:20
(o yerde) kendisi her zaman iyi karşılanmak
uzatma23:30:13
Uzatmak işi, temdit
ihtida23:30:11
Başka bir dinden çıkıp Müslüman olma
ENZİM23:30:07
Bir tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran eriyebilir organik madde, ferment
yayık dövmek23:30:00
yayık yaymak
denli23:29:56
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
PUSULA23:29:55
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
çaprazlama23:29:39
Çapraz olarak, makaslama
sansasyonel23:29:38
Güçlü heyecan yaratan
Çene23:29:33
Omurgalılardan kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın açılıp kapanmasını sağlayan parça
lökosit23:29:24
Akyuvar
çentik açmak23:29:17
çentik oluşturmak
koca23:29:03
Bir kadının eşi, zevç
ÖBEK23:29:02
Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, küme grup
izolâtor23:28:59
Yalıtkan
Tablo23:28:51
Bez, tahta, kâğıt gibi maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim
kolalı23:28:41
İçinde kola bulunan
POZ23:28:40
(resim ve fotoğrafta) Duruş
kemalist23:28:38
Atatürkçü
liga23:28:35
Üç deniz mili uzunluğunda eski bir ölçü birimi
dolma kalem23:28:34
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
sebatlı23:28:33
Sebat eden, direşken, sebatkâr
taş pamuğu23:28:31
Asbest
keten23:28:29
Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum)
lâvanta23:28:26
Lâvanta çiçeğinden yapılan ispirtolu esans
münafık23:28:21
Arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit
Yetim23:28:08
Babası ölmüş olan çocuk
Denet23:28:06
Denetlemek işi, teftiş
nahoş23:28:06
Hoş olmayan, hoşa gitmeyen, kötü, çirkin
ilkel23:27:56
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
ketum23:27:49
Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek
çığlık atmak (koparmak veya basmak)23:27:44
kulak tırmalayıcı korkunç sesler çıkararak acı acı bağırmak
Küçük tansiyon23:27:42
Kanın beyin içindeki basıncı
ses aleti23:27:42
Ses aygıtı
cebe23:27:37
Zırh
Getirimci23:27:33
Getirim sağlayan şey veya kimse
oy vermek (veya oyunu kullanmak)23:27:30
bir sorun üzerindeki görüşünü belirtmek, rey vermek
taassup23:27:29
Bağnazlık
lığ23:27:26
Alüvyon
sene23:27:24
Yıl
ibrişim kurdu23:27:19
İpek böceği
he23:27:17
Helyum"un kısaltması
eyeri boş kalmak23:27:16
binicisi ölmek
gözetleyici23:27:07
Gözetlemek işini yapan (kimse)
meslektaş23:27:05
Aynı meslekten olan
mağara23:27:03
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
Konuk23:26:59
Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman
amenajman23:26:55
Devlete ve kişilere ait ormanların, önceden hazırlanıp kabul edilmiş esaslara uygun olarak işletilmesi
hazır kahve23:26:41
Neskafe
bilgiçlik23:26:39
Bilgiç olma durumu
sefalet23:26:36
Yoksulluk, yoksulluk sıkıntısı
telakki23:26:35
Anlayış, görüş
kem23:26:29
Noksan, eksik
sema23:26:26
Gök, gökyüzü
TAKRİBEN23:26:24
Aşağı yukarı, yaklaşık olarak
kanara23:26:22
bk. kesim evi, mezbaha
inhina23:26:16
Eğrilme, bükülme
senatör23:26:12
Senato üyesi
tavla23:26:09
At ahırı
aslan gibi23:26:07
boylu boslu, güçlü ve yakışıklı
nüfus bilimi23:26:05
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi
loğusa humması23:26:05
Albastı
köpek balığı23:26:00
Köpek balıklarından, gövdesi mekik biçiminde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, kıkırdaklı, yırtıcı balıkların genel adı (Mustelus mustelus)
atropin23:25:58
Güzelavrat otundan çıkarılıp hekimlikte kullanılan zehirli bir ilâç
Sersem23:25:58
Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan
insanlık etmek23:25:56
insana yaraşır biçimde davranmak
vagina23:25:52
Döl yolu, vajina
arpacık23:25:48
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
Mengene23:25:42
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
efsane23:25:37
Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence
Esaret23:25:33
Kölelik, tutsaklık, esirlik
Bakteri23:25:27
Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücre canlı
ölüm cezası23:25:25
bk. idam cezası
koygun23:25:21
Dokunaklı, etkili, içli, acıklı
karar vermek23:25:14
bir sorunu karara bağlamak, kararlaştırmak
keler23:25:09
Sürüngenler sınıfının kelerler takımından olan hayvanların genel adı
nötr23:25:00
Tarafsız, yansız
NACAK23:24:58
Sapı kısa, küçük odun baltası
mahrem23:24:52
Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen
kısmak23:24:50
(göz için) Biraz kapamak
tellâllık23:24:48
Telâllın yaptığı iş
aba23:24:40
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
kabarık23:24:37
Kabarmış olan
kısıtlama23:24:33
Kısıtlamak işi, hacir
rakip23:24:30
Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan (kimse)
öküz23:24:28
Çift sürmekte, araba çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır
Baskül23:24:26
Çoğunlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardımıyla tartmaya yarayan alet
veznedar23:24:26
Vezneci
Tapu memuru23:24:25
Tapu kütüğü tutmakla görevli memur
sahil boyu23:24:24
Deniz kıyısı
kötek23:24:16
Baston, sopa
Zincirleme23:24:15
Zincirlemek işi veya durumu
oy birliği ile23:24:14
oylamaya katılan bütün üyeler aynı yönde birleşerek
karşı23:24:11
Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi
karıncayiyen23:23:23
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
kolluk23:23:20
Gömlek kollarının ucundaki iliklenen bölüm, manşet
ölü yıkama23:22:47
Dinî kurallara göre, ölüyü gömülmeden veya kefene sarmadan önce yıkamak işi