petek

1 İsim

Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu

Bu yuvacıklar topluluğunun bal olmayanı

Balçıktan yapılan ve dikine duran sandık biçimindeki tahıl ambarı

Arı kovanı

Minarelerde külâh ile şerefe arasındaki bölüm

Isıtma tesisatında ısı dağıtımını, içinden sıcak su geçerek sağlayan dilim, radyatör

Cümle 1: Kalorifer peteği.