posa

1 İsim

Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı

Tortu, çökelti

Ezilmiş pancarın soğuk suda birkaç kez sıkılmasından sonra geriye kalan ve suda erimeyen artık