prometyum

1 İsim

Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan bir element.Kısaltması Pm