resim

1 İsim

Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri

Cümle 1: Konulu resim parçaları kendiliğinden ve doğru olarak yan yana gelivermiş, hikâye ortaya çıkmıştı. - T. Buğra

Bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat

Cümle 1: Türkiye'de resim bir müddetten beri soysuz bir sanat hâline gelmeye başladı. - O. S. Orhon

Fotoğraf

Cümle 1: Güzel İnebolu kızı, duvara yapıştırılan Gazi'nin resmine uzun uzun baktı. - A. Gündüz

Bazı eşyadan ve işlerden alınan vergi veya harç

Cümle 1: Gümrük resmi. Damga resmi. Cümle 2: Osmanlı devletinin birçok vergi ve resimleri bu yüzden doğrudan doğruya yabancı alacakların cebine gider. - Y. K. Karaosmanoğlu

Tören